สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสุพรทิพย์ บำรุงชู
ปลัดเทศบาล
นางสาวสุภาพร ขาวชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
นางอารีย์ พันธ์ธร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง