สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
 
 
     
     
   

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทรศัพท์ : 0-7765-5080 โทรสาร : 0-7765-5081
Email : office@talasupcity.go.th
www.talasupcity.go.th