สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   
 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2557