อัลบั้มภาพ : ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน) ในการประชุม ครม. สัญจร