อัลบั้มภาพ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวเกษตร อนุรักษ์พลังงาน แล
* อัลบั้ม *
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมพร   ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจ
(จำนวน 54 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2561
เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
(จำนวน 109 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2561
ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน)
ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน)
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2561
กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสีขาว
กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสีขาว
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
กิจกรรมโครงการล้อมรั้วเท่านั้น สร้างสรรค์สังคม
กิจกรรมโครงการล้อมรั้วเท่านั้น สร้างสรรค์สังคม
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561

กิจกรรม
กิจกรรม "ครอบครัวสุขสันต์ วันการออม"
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561
กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังห
กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังห
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
กิจกรรม
กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน"
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธา
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธา
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกรา
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกรา
(จำนวน 67 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2559
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ และ นายเด
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ และ นายเด
(จำนวน 52 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2558
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2558
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558

นายยกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรบั
นายยกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรบั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2558
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(จำนวน 52 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ไฟป่า) ป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ไฟป่า) ป
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2558
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2557
[ 1 ][ 2 ]  >  >>