อัลบั้มภาพ "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการสาธิตการใช้พลังงานทดแทน และชมนิทรรศการเทคโนโลบีพลังงานทดแทน การบรรยายเรื่อง พลังงานเรื่องใกล้ตัว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรและเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์