อัลบั้มภาพ "ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน) ในการประชุม ครม. สัญจร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน) ในการประชุม ครม. สัญจร ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 )
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ปลัดเทศบาล สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลทะเลทรัพย์ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ (ร้านแสงตะวัน) ในการประชุม ครม. สัญจร ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร