อัลบั้มภาพ "เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 )

 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายธาร นวลนึก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพื่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว