อัลบั้มภาพ "กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน""

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน" ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 )

 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด กิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน" ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ฉลาดคิด วัยรุ่นไทยไม่สูบบุหรี่" โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กิจกรรมสารพิษจากควันบุหรี่ กิจกรรมเข้ากลุ่มในการระดมความคิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ภายในบ้าน โรงเรียน และชุมชน และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม