อัลบั้มภาพ "นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ และ นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้า"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ และ นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้า ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ และ นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และ ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ พร้อมนักเรียน ผู้ปกครอง และ ประชาชนในตำบลทะเลทรัพย์ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบรอบ ๘๘ พรรษา ธันวามหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยนายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธานในพิธี