อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ไฟป่า) ประจำปี ๒๕๕๘"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ไฟป่า) ประจำปี ๒๕๕๘ ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2558 ) 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ไฟป่า) ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลทะเลทรัพย์ นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ได้รับเกียรติจาก นายชัยสันติ์ ศรียาภัย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิก อปพร. สมาชิก อส.สำรอง ชรบ.และประชาชนในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต