อัลบั้มภาพ "ประชุม ศูนย์ ศพค.ตำบลทะเลทรัพย์"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุม ศูนย์ ศพค.ตำบลทะเลทรัพย์ ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2554 ) 
วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ คณะทำงาน ศพค.ตำบลทะเลทรัพย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมหารือการพัฒนาศักยภาพของตำบลทะเลทรัพย์เพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคตต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน