อัลบั้มภาพ "การแข่งขันกีฬาประจำปี2556"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การแข่งขันกีฬาประจำปี2556 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 )
 
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร นายกเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาประจำตำบล ทะเลทรัพย์ ประจำปี 2556 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน