อัลบั้มภาพ "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ภาพกิจกรรมในการดำเนินโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือในการพัฒนาตำบลทะเลทรัพย์ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ